Gebruik Persoonlijke Bescherming

1 Oktober 2020

Naar aanleiding van de landelijke strengere maatregelen adviseren het KNGF en SKF, na overleg met het ministerie van VWS, vanaf vandaag het gebruik van Persoonlijke Beschermings Middelen. (PBM).

Advies KNGF

Naar aanleiding van de landelijke strengere maatregelen adviseren het KNGF en SKF, na overleg met het ministerie van VWS, vanaf vandaag, donderdag 1 oktober 2020, het gebruik van PBM (chirurgisch mondmasker type II en handschoenen ) bij categorie groen in het triage stappenplan. Een uitzondering op dit advies zijn kinderen tot en met 12 jaar. Dit is in lijn met het dringende advies van het kabinet om in publieke binnenruimten een mondmasker te dragen.

Fysiotherapeuten zijn zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. In de richtlijnen van het RIVM staat niet dat fysiotherapeuten verplicht zijn om PBM te gebruiken. Als beroepsvereniging adviseren we het gebruik van PBM juist, in het belang van de volksgezondheid en om de veiligheid van fysiotherapeut en patiënt te borgen. Volgende week verwachten we bovendien een aangepast advies van het OMT.