Huisreglement

 • Dit reglement wordt aan iedere patiënt en/of cliënt(e) overhandigd bij aanvang van de fysiotherapeutische behandeling en/of training. Dit reglement is van toepassing zolang u onder fysiotherapeutische behandeling bent en/of deelneemt aan een training. Wij gaan ervan uit dat u zich hieraan houdt.
 • Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen risico. De praktijk is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eigendommen van de cliënt(e).
 • Wij verzoeken u om uw actuele verzekeringsgegevens aan mij door te geven. U dient zelf de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt te controleren. De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw vergoeding(en). Mijn praktijk heeft afspraken met alle zorgverzekeraars. Indien uw zorgverzekeraar (gedeeltelijk) niet vergoedt, dan kunt u onze tarievenlijst in de wachtkamer raadplegen.
 • Mijn praktijk voldoet aan de hieronder genoemde wettelijke verplichtingen.
  • Kwaliteit dienstverlening:
   Iedere therapeut is ingeschreven in het Centraal Kwaliteit Register Fysiotherapie.
  • Klachten:
   De praktijk beschikt over een klachtenprocedure, die u op verzoek van mij kunt ontvangen.
  • Privacy:
   Op grond van de wet ‘Bescherming Persoonsgegevens’ is uw privacy gewaarborgd en hanteer ik de richtlijnen m.b.t. de geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie.
 • Toestemming
  U geeft toestemming:

  • om gedurende de looptijd en na afloop van het behandeltraject vragenlijsten door te nemen en onderzoek uit te laten voeren door de therapeut van de praktijk;
  • tot uitvoering van het behandelplan zoals besproken met de therapeut;
  • gedurende de looptijd van het traject, indien nodig, relevante medische gegevens op te (laten) vragen en rapportages te sturen naar huisarts, Arbo arts, en/of specialist;
  • dat uw dossier anoniem wordt bekeken in verband met het auditeren (controleren door een externe en daartoe bevoegde instantie) van de praktijk. Dit is eenmaal per jaar wettelijk verplicht;
  • Als u het niet eens bent met het bovenstaande en geen toestemming geeft, dan kunt u dit schriftelijk aan mij kenbaar maken.
 • Ik verzoek u:
  • vanuit hygiënisch oogpunt om bij ieder bezoek een handdoek mee te nemen;
  • in de oefenzaal sportkleding en schone sportschoenen te dragen;
  • bij verhindering de afspraak 24 uur voor de behandeltijd af te zeggen. Afspraken die niet binnen 24 uur afgezegd worden, worden in rekening gebracht!
 • De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.
 • De praktijk hanteert geen wachtlijst en heeft als richtlijn dat binnen 3 werkdagen na aanmelding het eerste consult zal plaatsvinden.

 

Ik hoop u met mijn persoonlijke zorg en passie te kunnen behandelen in mijn praktijk!

Met vriendelijke groet,

Eddy van Essen