Disclaimer

Move2Quality wijst u ten aanzien van de Move2Quality website op het volgende: de website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Move2Quality. Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Move2Quality en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Move2Quality. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Move2Quality. met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Het kan voorkomen dat een getoond product om die diverse redenen niet meer beschikbaar is.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Move2Quality behoudt zich het recht voor om eventuele wijzingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Move2Quality alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Move2Quality niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van Move2Quality.nl, welke geen eigendom zijn van Move2Quality, maar louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Move2Quality.nl. Hoewel Move2Quality uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites die geen eigendom zijn van Move2Quality wordt afgewezen.

Move2Quality sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Aan de inhoud van de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Move2Quality. Kijk voor de contactgegevens op de contactpagina.

Direct een afspraak maken?

Klik op de knop hieronder en kom direct in contact met één van onze experts. 

Persoonlijke zorg met passie

Authentiek, persoonlijk, vriendelijk en attent. Fysiotherapie praktijk Move2Quality helpt u met het verhogen van de kwaliteit van bewegen. We kijken verder dan alleen uw pijn of letsel en denken vanuit onze deskundigheid mee voor een totaal herstel.

Nieuws uit de branche

Zoeken

Chat openen
1
Scan de code
Goedemiddag👋,
Heeft u een vraag? Stel deze via whatsapp.