Wat is een Brainspot?

Een ‘Brainspot’ is de stand of positie van de ogen. Deze staat in verbinding met een gebied in de hersenen waar een traumatische (of emotioneel geladen) ervaring, emotioneel wordt geactiveerd. De positie van de brainspot wordt bepaald door de oogpositie en de daarbij optredende reflexreacties. De brainspot is in feite een systeem waarbinnen emotionele ervaring in de vorm van herinnering wordt vastgehouden.

Tijdens de sessie kijkt de cliënt naar een vast punt die de pointer wordt genoemd. Afhankelijk van de positie ziet de therapeut diverse reflexmatige reacties, zodat hij weet dat er een brainspot is geactiveerd. Deze positie kan dan langere tijd worden vastgehouden totdat de gevoelens en of lading is verminderd of verdwenen. In de therapie kunnen er ook diverse andere brainspots worden behandeld dit is afhankelijk van de situatie. De cliënt staat centraal in het hele proces.