Wat ervaar je bij een Brainspot?

Wanneer een brainspot gestimuleerd wordt, geeft het diepere brein reflexmatige signalen af. Deze signalen gaan buiten de bewuste waarneming van de patiënt of cliënt om.

De reacties die zich voordoen terwijl de patiënt of cliënt stilstaat bij lichamelijke sensaties die horen bij het trauma, zijn een teken dat de brainspot is gelokaliseerd en geactiveerd. Door de oogpositie vast te houden wordt de brainspot gestimuleerd. De patiënt richt zich op de lichamelijke waarneming en ervaring die daarbij opkomt.

Er bestaan veel reflexreacties, bijvoorbeeld: knipperen met de ogen, wiebelen, trekken met de ogen, vergroting en vernauwing van de pupillen, gezichtsuitdrukkingen, fronsen, sniffen, slikken, gapen, hoesten, hand- en voetbewegingen. Dit soort reflexreacties zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van een voor de patiënt of cliënt belangrijke brainspot. Brainspotting kan via één oog of via beide ogen worden toegepast. Er bestaan verschillende technieken om verschillende soorten oogposities op te sporen en te activeren.