Voordelen Brainspotting

De voordelen van brainspotting zijn zowel tijdens als na de behandeling groot:

  • Laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt, dus ook voor (jonge) kinderen.
  • Effectief op een breed scala van aandoeningen op lichamelijk gebied.
  • Nadruk op het onbewuste in plaats van het  bewuste deel van het brein van cliënten.
  • Geen noodzaak om over de problemen te kunnen of moeten praten.
  • Minder risico op terugval.
  • Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven.
  • Kortdurende  behandelperiode.

“Waar wij naar kijken beïnvloedt hoe we ons voelen”

Elke levensgebeurtenis die lichamelijk of emotioneel letsel veroorzaakt, kan zich ontwikkelen tot een blokkade in ervaring. Dit trauma zoals pijn, verdriet, machteloosheid of andere gevoelens kunnen worden vastgehouden in het lichaam en in het brein.