Kosten voor de behandeling

Een sessie duurt 1 a 1,5 uur.
Het uur tarief hiervan bedraagt € 97,50 voor een individuele psychosociale sessie.

Een telefonisch consult wordt op met de verstreken tijd verrekend.

Een gemiddeld traject bestaat uit 6 tot 8 sessies.